Monthly Archives: July 2012

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: Pengertian Tindak Pidana Atas Janin

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya. Terpisahnya (keluarnya) janin ini kadang-kadang hidup dan kadang-kadang meninggal. Akan tetapi, terlepas dari hidup atau meninggalnya janin setelah ia keluar, tindak … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment